Autoriseret beholderkontrol af landbrugets beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand.

Vidste du at ...

... alle beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres mindst hvert 10. år.

Vi kontrollerer og vurderer beholderens tæthed og styrke. Kontrollen, der bekostes af beholderens bruger, skal udføres af en autoriseret kontrollant.

Hvorfor skal din beholder kontrolleres?

Over tid kan beholdere blive utætte eller eventuelt helt kollapse og dermed udgøre en risiko for forurening af omgivelserne og af grundvandet.

Information / Pris Beholderkontrol

  • Svend Petersen, mobil 30 54 43 78
  • Michael Jensen, mobil 23 24 16 46
  • Gert Johannessen, mobil 30 88 77 33
  • Bank Nordea: 2204 – 3 730 130 448
  • FI nr. indbetalingskort: 85 13 58 05

Pris for en kontrol er kr. 3.000,-
+ kørsel kr. 300,- excl. moms

Vi tilbyder også ...

Montagearbejde

Vi udfører mange slags montage arbejde. Vi har blandt andet udført montage af gylletanke, cykelstier, tunneler og tunnelindgange.

Kloakarbejde

Vi udfører blandt andet kloark arbejde ved huse, laver afløb og pumpebrønde samt nedsivning områder til huse og marker.

Støbning og fundament

Vi støber til huse og sommerhus også til stalde og større bygninger. Vi støber også vægge samt gulve med blæsekanaler.

PETERSEN OG JOHANNESSEN I/S

Svend og Gert startede byggefirma sammen i 1976.

Vi startede med en Mascot, en blandemaskine og en gammel rendegraver. Det blev til en del stalde og maskinhuse.

I 1982 begyndte vi at montere gylletanke og andet for Perstrup Beton Industri og dette arbejde har vi fortsat til nu.

Gennem årene har Perstrup udviklet nye produkter sådan at vi nu monterer tunneller over og under veje og jernbaner, tanke til vandværker og fabrikker, facadeelementer og andet.

Vi har gennem årene tilstræbt at tilpasse arbejdet til fimaet så vi har haft, og har omkring 4 ansatte og begge ben på jorden.
Gyllebeholderkontrol

Tid til kontrol?

Er det tid til beholderkontrol?

Udfyld vores online formular og vi tager os af resten. Ved at udfylde formularen, sikre vi os at have alt den information som vi skal bruge til services. Dermed sikre vi dig en hurtig og nem beholderkontrol.