Oplysning om Beholderkontrol

Oplysning om Beholderkontrol

Petersen & Johannessen har siden 1982 monteret og serviceret Perstrup Beton Industri’s tanke på Sjælland og Lolland/Falster.
Senere har Perstrup så overtaget Muleby-tanken og vi har derfor materialer, værktøj og viden til at reparere og servicere disse 2 fabrikater.

Vi udfører beholderkontrol af alle typer tanke.

Vi er pt. 2 kontrollanter:

  • Michael Jensen, mobil 23 24 16 46
  • Gert Johannessen, mobil 30 88 77 33

Pris for en kontrol er kr. 3.000,- + kørsel kr. 300,- excl. moms

 

Flere beholdere på samme ejendom

Hvis der er flere beholdere på samme ejendom der skal eller kan kontrolleres samtidig ydes rabat så prisen på de øvrige beholdere bliver kr. 1.800,- pr stk. inkl. I vores pris er nødvendig udskiftning af beskyttelseshætter over kabellåse og mindre reparationer af kabelbeskyttelse.

Da vi samarbejder med Perstrup sender vi en kopi af kontrollen til dem således at alle oplysninger også fremover findes der.

Normal fremgangsmåde ved kontrol:

  1. Beholderbrugeren (landmanden) udfylder og sender et skema 1A til os, eller udfylder den tilsvarende elektroniske formular her på hjemmesiden.
  2. Vi sender ca. i løbet af en uge et brev til kommunen at vi har montaget en anmodning omkontrollen og det er så herefter vores ansvar at få udført kontrollen.
  3. På et passende tidspunkt ringer eller skriver vi for at aftale et tidspunkt for kontrol.
  4. Beholderbrugeren eller ejeren skal så frigrave ned til bundpladen, normalt kun 1 sted og normalthvor kablerne er samlet, evt. kan frigravningen foregå mens vi er der. Under kontrollen skalbrugeren normalt være tilstede, men hvis det er aftalt på forhånd er det ikke nødvendigt.
  5. Efter kontrollen sender vi kopi af skemaer til kommune, 10 års sekretariat, brugeren, Perstrup og os selv.

Bestil din beholderkontrol her.

 

Beholderkontrol

Autoriseret kontrol af landbrugets beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand.

Nedenfor er vist uddrag af beholderkontrollens hjemmeside, for at gå til denne tryk her: http://www.beholderkontrol.dk

 

Kravet om kontrol

Alle beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres mindst hvert 10. år.

Ved kontrollen vurderes beholderens tæthed og styrke. Kontrollen, der bekostes af beholderens bruger, skal udføres af en autoriseret kontrollant.

Kravet om kontrol af disse beholdere har været gældende siden slutningen af 1997. Mange af de beholdere, der er kontrolleret i perioden 1997 til 1999 og som fortsat er i brug, bliver nu kontrolleret 2. gang. Denne kontrol skal gennemføres således: 

  1. Beholdere opført efter 1. oktober 1987: Beholderne skal kontrolleres mindst en gang hvert tiende år. 2. kontrol skal således udføres inden beholderen bliver 20 år. Dette gælder uanset, hvornår 1. kontrol fandt sted.
  2. Beholdere opført før 1. oktober 1987: Beholderne skal kontrolleres 2. gang senest 10 år efter 1. kontrol, dog senest i 2010. Landmandens tankforsikring (kasko) stiller normalt krav om, at 10 års beholderkontrollen er gennemført til tiden.

 

Hvorfor?
Erfaringer viser, at beholdere kan blive utætte eller eventuelt helt kollapse. Herved kan der opstå risiko for forurening af omgivelserne og af grundvandet.

 

Hvilke beholdere skal kontrolleres?

Åbne og lukkede beholdere til flydende husdyrgødning (gylle), ensilagesaft eller spildevand med en kapacitet på 100 m3 og derover.

Kravet om kontrol omfatter også beholdere, som benyttes til opbevaring af affaldsprodukter til jordbrugsformål i henhold til slambekendtgørelsen, § 14, stk. 1.

Kommunen kan eventuelt stille krav om, at en beholder på under 100 m3 skal kontrolleres, hvis der er begrundet tvivl om beholderens styrke og tæthed. Kommunen kan endvidere kræve en beholder kontrolleret, hvis dens alder ikke kan dokumenteres, og beholderen efter kommunens skøn er mere end 10 år gammel.

Tid til kontrol?

Er det tid til beholderkontrol?

Udfyld vores online formular og vi tager os af resten. Ved at udfylde formularen, sikre vi os at have alt den information som vi skal bruge til services. Dermed sikre vi dig en hurtig og nem beholderkontrol.